Please Choose Your Language
Feilong Elektirikii
Firijii
Freezer Garaa
Maashinii Miiccaa
TV LED

Giddugala Omishaa

 Feilong Meeshaalee Manaa

Feilong home appliance - bara 1995 irraa eegalee meeshaalee qananiin fi gatii xiqqaa gatii guddaa qaban gabaa addunyaaf oomishaa jira. 
 
Oomishaaleen keenya gurguddoon : Maashinii miiccaa lamaan isaanii tuubii lamaa fi fe’umsa gubbaa. Firijii dabalatee retro, mini, freezer gubbaa, freezer jalaa , fi 3 balbala. freezer , . Fayyadama manaa dabalatee itti fayyadama daldalaa , balbala tokko, balbala lama, balbala sadii, balbala qilxuu, . ultra low temperature , balbala geejjibaa fi suuqii guddaa Odoola. Televijiinii LED DLED fi ELED lamaan isaanii dandeettii 4k fi 8k kan qabaniifi agarsiisa daldalaa fi oomishaalee dhaqqabamaa ta’an.
 
0 +
Hojjettoota
0 +
Moodeelota Naannoo
0 +
㎡ Naannoo
0 +
Warshaalee

SHOWROOM DIJIITAALAA

Waa'ee dandeettii omisha keenyaa caalaatti baruu yoo barbaaddan, avatar scene keessa jiru cuqaasuu dandeessu, ykn waamicha koo fudhachuu dandeessu!
 

Viidiyoo Kubbaaniyyaa

Nu Qunnamaa

Biyyoota 130 Ol Dhiyeessuu

Akkaataa / Gatii / Qulqullina / Tajaajila
Nu amanaa akka geessinu, gatii guddaa oomisha qulqullina gaarii maamiltoonni rave abourt danda'an

LINKS SAFFISAA

OMISHOOTA

NU QUNNAMTII

Bilbila : +86-574-58583020 irratti
Bilbila:+86-13968233888
Dabalata : Daree 21ffaa, 1908# Daandii Kaaba Xincheng (Mana TOFIND), Cixi, Zhejiang, Chaayinaa
Mirga garagalchuu © 2022 Feilong Home Appliance . Kaartaa Saayitii  |Kan deeggaramee leadong.com irratti argamu